ESCOLETA CONFITS (SA POBLA)

ESCOLETA CONFITS

L’EDIFICI DESTINAT A L’ESCOLETA CONFITS ES TROBA SITUAT DINS EL CASC ANTIC DE SA POBLA, CONVIVINT AMB EDIFICIS RESIDENCIALS I ALGUN EQUIPAMENT CULTURAL I EDUCATIU PÚBLIC.

LA SEVA SITUACIÓ I LES REDUIDES DIMENSIONS DEL SOLAR CONDICIONEN EL PROJECTE DESDE EL PUNT DE VISTA DEL PROGRAMA FUNCIONAL. AL ESSER UNA PARCEL.LA ENTRE MITGERES I SIMPLEMENT TENIR UNA SOLA FAÇANA DE VENTIL.LACIÓ PROVOCA DESDE EL PUNT DE VISTA PROJECTUAL CREAR TRES FRANGES TRANSVERSALS EN LES QUALS L’ESPAI CENTRAL ACTUA DE PATI DE VENTIL.LACIÓ, IL.LUMINACIÓ I DE SERVEIS-COMUNICACIONS DE L’EDIFICI.

ES TRATA D’UN EDIFICI DE PLANTA BAIXA, PRIMERA I SEGONA QUE PEL SEU BON FUNCIONAMENT S’HA DIVIDIT LA PARCEL.LA EN TRES BANDES PARALELES AL CARRER LLUC LES QUALS CONFIGUREN TOT EL PROGRAMA D’AULES. LA BANDA CENTRAL ACTUA DE NUCLI DE VENTILACIONS I COMUNICACIONS DE LES BANDES QUE DONEN AL CARRER LLUC I DE LA PART POSTERIOR DE LA PARCEL.LA.

LES AULES PROPIAMENT DITES ESTÀN SITUADES EN PLANTA PRIMERA I SEGONA MENTRES QUE LA PLANTA BAIXA ESTÀ DESTINADA A PART ADMINISTRATIVA I CUINA-MENJADOR A LA PART POSTERIOR TOT UNIT PER AQUEST ESPAI CENTRAL CONFIGURADOR DEL PROGRAMA DE L’ESCOLETA.

SINGULAR ES L’ASCENSOR GIRAT 45º VIDRIAT QUE CONECTA VERTICALMENT LES DIFERENTES PLANTES I EL JOC CROMATIC TANT EN PLANS VERTICALS I HORITZONTALS (PAVIMENT I PLAFONS DE FUSTA-VIDRES) QUE LI DONEN UN CAIRE PEDAGÒGIC AL TRACTAR-SE D’UN EQUIPAMENT ESCOLAR INFANTIL.