CASA FRED 84

CASA F84

L’ENCANT DE LA MEDITERRANIA I CONCRETAMENT A MALLORCA, RECAU EN LES EDIFICACIONS TRADICIONALS DELS POBLES. CASES QUE COMPARTEIXEN LA MATEIXA MORFOLOGIA, TIPOLOGIA, LES MATEIXES CRUGIES ESTRUCTURALS, ALINEACIO DE FAÇANES A CARRER, COMPOSICIONS DE FAÇANES TAN SENCILLES COM EFECTIVES. EDIFICACIONS CONCEBUDES ORIGINARIAMENT COM A LLAR ENFRONT ELS AGENTS METEREOLÒGICS I LLOC DE DENCANS, ES A DIR UN COBERT PER A COBRIR LES PRIMERES NECESSITATS.

A MALLORCA UN DELS AVANTATGES DE LES NOVES EDIFICACIONS MEDITERRANEAS ES O HAURIA DE SER LA FLEXIBILITAT. EL PRINCIPI DE LA FLEXIBILITAT JUNTAMENT AL DE LA SOSTENIBILITAT E INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE O EN L'ENTORN URBÀ, I EL GAUDIMENT I L'INTERACCIÓ AMB AQUEST, SON UNS DELS CRITERIS QUE S'HAN ADOPTAT AL LLARG DE L’ARQUITECTURA TRADICIONAL QUE HEM D’INCORPORAR A L’ACTUALITAT.

AVUI EN DIA ELS HABITATGES HAN ESDEVENGUT UN ESPAI D’ESTADA, PERO TAMBÉ DE LLEURE I OCI, PER COMPARTIR AMB FAMILIARS I CONEGUTS, UN LLOC MÉS DE REUNIONS I DIVERSIONS. COM TAMBÉ S’HAN CONVERTIT EN UN TRESOR D’INTIMITAT PER A LA FAMILIA, UN ESPAI DE RECOLLIMENT I PRIVACITAT, ENFRONT L’ESPAI EXTERIOR.

PATIS, MURS DE FORMIGO VIST, COSSOS VOLATS QUE DONEN FORMA ALS PORXOS, JOC DE PAVIMENTS,TRANSPARENCIES I VEGETACIO SON ELS ELEMENTS QUE DONEN FORMA A LA ARQUITECTURA PROPOSADA. AQUESTA ASPECTES S'ENCARREGUEN DE PROPICIAR UNA ADEQUADA TRANSICIÓ ENTRE AMBIENTS MITJANÇANT ELS EFECTES DE LLUM, SOMBRES, REFLEXES, TRANSPARÈNCIES..... JOCS DE LLUM I SOMBRES.

EN EL PROJECTE EN CONCRET SITUAT AL CASC URBA DE SA POBLA, A LA CTRA. SA POBLA-MURO,

ES PRETÈN UNA ARQUITECTURA ESTRICTAMENT CONTEMPORÀNEA, QUE CERCA LA INTIMITAT, ES A DIR TANCAR-SE A UN CARRER AMB MOLT DE TRANSIT RODAT I PER TANT AMB UNA CONTAMINACIÓ ACUSTICA CONSIDERABLE I ALHORA CERCAR LA LLUM A L’INTERIOR DE LA PARCEL.LA MITJANÇANT LA RELACIO E INTERRELACIO DE PATIS I DOBLES ESPAIS INTERCALATS EN CADA CRUCIA CONSTRUCTIVA I PERMETRE AIXÍ, APRECIAR EN TOT MOMENT EL CONJUNT VOLUMETRIC DE L’HABITATGE, I CONTROLAR SEMPRE, VISUALMENT TOTES LES DEPENDENCIES DE L’EDIFICI TANT HORITZONTAL COM VERTICALMENT. AQUEST PATIS, EN CONCRET TRES, SON DE VITAL IMPORTANCIA I ESDEVENEN L’ELEMENT PROTAGONISTA EN FORMA DE LLUM, EN TOTS EL MOMENTS DEL DIA I EN TOTES LES ZONES DE LA CASA, POTENCIATS PER UNA ESCALA TRANSPARENT, QUE UNEIX LA PLANTA BAIXA AMB PLANTA PIS.

LA CONSTRUCIO DE PLANTA BAIXA I PLANTA PIS S’ORIENTA CAP A L’EST A LA FAÇANA DEL C( FRED (CTRA SA POBLA-MURO) A ON TORBEM EL PRIMER PATI (PATI ACCES). A DINTRE LA PARCEL.LA I TINGUENT EN COMTE LES POSIBILITATS, S’ORIENTA L’HABITATGE A SUR-EST, UBICANT EN AQUESTA ORIENTACIÓ EL JARDI-PATI D’INTERIOR D’ILLA I PER TANT ILUMINACIÓ DIRECTE. EN L’ORIENTACIÓ OEST, QUE DONA AL CARRER DE DARRERA ES SITUA L’ACCES RODAT.

L’ACCES A L’HABITATGE ES VA EN L’EIX NOREST-SUDOEST, MITJANÇANT EL PATI DE LA FAÇANA PRINCIPAL, QUE ACTUA A LA VEGADA DE FILTRE ACUSTIC, VENTILACIO E ILUMINACIÓ NATURAL DE LA CASA. AQUEST ES SITUA EN L’EIX VISUAL DE LA PLANTA BAIXA QUE COMUNICA EL CARRER AMB EL PATI, L’HABITATGE I EL JARDÍ INTERIOR I LA PISCINA. EN AQUESTA PLANTA ES ON ES DESENVOLUPA LA MAJOR PERT PROGRAMAL DE DIA, COM A PEÇA SINGULAR DESTACA LA SALA D’ESTAR A DOBLE ESPAI I L’ESCALA TRANSPARENT METALICA I DE FUSTA, QUE DONA ACCES A LA PLANTA PIS.

AQUEST ACCES VERTICAL ES REALITZA TANGENT A L’EIX D’ENTRADA, I QUE MITJANÇANT UN DISTRIBUIDOR LONGITUDINAL TINDRAN ACCES ALS DORMITORIS AL LLARG I CAPS DEL CORREDOR, COMPARTINT L’ENTRADA DE LLUM NATURAL PROVINENT DEL TERCER PATI SITUAT A PLANTA PIS, QUE PERMET LA VENTILACIÓ NATURAL D’UN DORMITORI I LA CONTINUACIÓ VISUAL PERMANENT DE TOT EL CONJUNT, COM TAMBÉ D’UNA ZONA EXTERIOR EN AQUESTA PLANTA.

EL COS PRINCIPAL DE TRES CRUGIES TE CONTINUITAT AL CARRER POSTERIOR, AMB LA UNIO AMB EL COS SECUNDARI (UNA CRUGIA) DE PL. BAIXA I PIS MITJANÇANT UNA PASSERA SITUADA A PL. PIS I PORXO EN LA PLANTA INFERIOR, A ON TROBEM EL GIMNAS, COLADURIA I UN PETIT SERVEI EN PL. PIS I EL GARATGE EN PL. BAIXA.